Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Zverejnené
11. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. novembra 2021 − 26. novembra 2021
Kategória

Prílohy