Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
3. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
3. novembra 2021 − 10. novembra 2021
Kategória

Prílohy