Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho rokovania

Zverejnené
21. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. septembra 2021 − 28. septembra 2021
Kategória

Prílohy