Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Zverejnené
26. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. mája 2022 − 9. júna 2022
Kategória

Prílohy