Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 – zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu