Pokračovanie uznesení z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horné Vestenice konaného dňa 24.03.2021, pokračovanie zasadnutia dňa 28.04.2021

Zverejnené
3. mája 2021
Kategória

Prílohy