Pozvánka na 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 13.10.2021

Zverejnené
6. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2021 − 14. októbra 2021
Kategória

Prílohy