Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 23.01.2022

Zverejnené
19. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. januára 2022 − 24. januára 2022
Kategória

Prílohy