Pozvánka na 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 24.11.2021

Zverejnené
18. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
18. novembra 2021 − 25. novembra 2021
Kategória

Prílohy