Pozvánka na 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 28.05.2022

Zverejnené
24. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. mája 2022 − 29. mája 2022
Kategória

Prílohy