Pozvánka na 27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach

Zverejnené
11. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júla 2022 − 16. júla 2022
Kategória

Prílohy