Pozvánka na 28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 23.09.2022

Zverejnené
19. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
19. septembra 2022 − 24. septembra 2022
Kategória

Prílohy