Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 25.11.2022

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2022 − 26. novembra 2022
Kategória

Prílohy