Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 2/2020 o dani z nehnuteľností

Zverejnené
29. februára 2020
Kategória

Prílohy