Uznesenia z 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 26.08.2020

Zverejnené
4. septembra 2020
Kategória

Prílohy