Uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 25.01.2021

Zverejnené
27. januára 2021
Kategória

Prílohy