Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 15.12.2022

Zverejnené
20. decembra 2022
Kategória

Prílohy