Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 23.06.2021

Zverejnené
1. júla 2021
Kategória

Prílohy