Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 25.08.2021

Zverejnené
31. augusta 2021
Kategória

Prílohy