Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach 13.09.2021

Zverejnené
22. septembra 2021
Kategória

Prílohy