Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 13.10.2021

Zverejnené
22. októbra 2021
Kategória

Prílohy