Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 23.01.2022

Zverejnené
26. januára 2022
Kategória

Prílohy