Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 28.05.2022

Zverejnené
1. júna 2022
Kategória

Prílohy