Uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 15.07.2022

Zverejnené
22. júla 2022
Kategória

Prílohy