Uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 23.09.2022

Zverejnené
5. decembra 2022
Kategória

Prílohy