Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 24.06.2020

Zverejnené
1. júla 2020
Kategória

Prílohy