Uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 24.06.2020

Zverejnené
01. júl 2020
Kategória

Detaily

Prílohy