Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 21.10.2020

Zverejnené
28. októbra 2020
Kategória

Prílohy