Uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 14.12.2020

Zverejnené
16. decembra 2020
Kategória

Prílohy