Verejná vyhláška – Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Zverejnené
6. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2021 − 21. októbra 2021
Kategória

Prílohy