Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia

Zverejnené
31. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
31. augusta 2022 − 16. septembra 2022
Kategória

Prílohy