Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o dani z nehnuteľnosti

Zverejnené
26. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
26. septembra 2022 − 11. októbra 2022
Kategória

Prílohy