Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni