Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
13. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
13. januára 2023 − 30. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2023

Prílohy