Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa upravujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Zverejnené
11. novembra 2020
Kategória

Prílohy