Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
16. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2023

Prílohy