VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

Zverejnené
31. januára 2017
Kategória

Prílohy