VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni

Zverejnené
31. januára 2019
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty