VZN č. 4/2016 o poskytovaní domícej opatrovateľskej služby a úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce

Zverejnené
30. apríla 2016
Kategória

Prílohy