Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 25.11.2022

Zverejnené
7. decembra 2022
Kategória

Prílohy