Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 210/2021

ID: 9220067706

224,98 €

12.1.2022

ID 9220067706

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 224,98 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – Bytový dom 322/SP.

Faktúra č. 209/2021

ID: 9220067701

5,31 €

12.1.2022

ID 9220067701

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 5,31 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – Stará škola.

Faktúra č. 208/2021

ID: 9220058188

-709,95 €

12.1.2022

ID 9220058188

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH -709,95 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – preplatok, Kultúrny dom.

Faktúra č. 207/2021

ID: 9220042336

110,31 €

12.1.2022

ID 9220042336

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 10.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 110,31 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – Bytový dom č. 322/SP.

Faktúra č. 206/2021

ID: 9220037514

169,40 €

12.1.2022

ID 9220037514

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 10.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 169,40 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – Bytový dom 321/B.

Faktúra č. 205/2021

ID: 9220002775

-3,39 €

12.1.2022

ID 9220002775

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 7.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH -3,39 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny – preplatok, Obecný úrad.

Faktúra č. 204/2021

ID: 9220012108

49,84 €

12.1.2022

ID 9220012108

Dátum splatnosti 29.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 7.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 49,84 €

Dodávateľ / Partner Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Vyúčtovacia faktúra za dodávka a distribúcia elektriny – Dom smútku.

Faktúra č. 203/2021

ID: 020212265

1 216,91 €

12.1.2022

ID 020212265

Dátum splatnosti 19.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 7.1.2022

Faktúra za Contract

Suma s DPH 1 216,91 €

Dodávateľ / Partner TEDOS s.r.o., Hollého 1162/5, Bánovce nad Bebravou

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2021.

Faktúra č. 202/2022

ID: 202/2022

67,54 €

12.1.2022

ID 202/2022

Dátum splatnosti 21.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 3.1.2022

Faktúra za

Suma s DPH 67,54 €

Dodávateľ / Partner Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina

Prílohy: Žiadne prílohy.

Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2021, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 2021.

Faktúra č. 201/2021

ID: 201/2021

700,00 €

7.1.2022

ID 201/2021

Dátum splatnosti 12.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 29.12.2021

Faktúra za

Suma s DPH 700,00 €

Dodávateľ / Partner PRO4 projekt s.r.o., A.Mišuta 15/6, Prievidza

Prílohy: Žiadne prílohy.

Projekt – dažďová kanalizácia v časti obce Horné Vestenice, Domovina – smer kostol, konečná.

Faktúra č. 200/2021

ID: 200/2021

3 134,88 €

7.1.2022

ID 200/2021

Dátum splatnosti 6.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 28.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 3 134,88 €

Dodávateľ / Partner POLAS Polykarbonátové systémy s.r.o., Športová 14/4, Nitrianske Rudno

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zhotovenie prístreška nad vchod kultúrneho domu v Horných Vesteniciach.

Faktúra č. 199/2021

ID: 199/2021

3 480,00 €

7.1.2022

ID 199/2021

Dátum splatnosti 30.12.2021

Dátum platby

Dátum evidencie 28.12.2021

Faktúra za Objednávku

Suma s DPH 3 480,00 €

Dodávateľ / Partner Fúkané izolácie s.r.o., Jánošíkova 1373/25, Martin

Prílohy: Žiadne prílohy.

Fakturujeme za doizolovanie stropu na stavbu Obecný úrad Horné Vestenice fúkanou minerálnou izoláciou Supafil Loft.