Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 22.8.2023

Dátum splatnosti

Dátum platby 16.8.2023

Dátum evidencie 24.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 31592503

Prílohy

Popis

Faktúra – Finančný spravodajca, ročník 2024.

Dátum vystavenia 15.8.2023

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 216,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Faktúra – autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel (Majáles).

Dátum vystavenia 16.8.2023

Dátum splatnosti 30.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 16.8.2023

Suma s DPH 8,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ VESTKAM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo s.č. 307, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 36329398

Prílohy

Popis

Faktúra – prírodné kamenivo.

Dátum vystavenia 3.8.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 90,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Korvas

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 7, 956 18 Bošany

Dodávateľ - IČO 35254076

Prílohy

Popis

Faktúra – monitoring odpadového potrubia (bytový dom 322).

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti

Dátum platby 17.8.2023

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – obecný úrad.

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 569,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – bytový dom 322.

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 858,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – bytový dom 321.

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 55,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – kultúrny dom.

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 115,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – Materská škola a obecný úrad.

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 17.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 38,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – Dom smútku.

Dátum vystavenia 8.8.2023

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Miroslav Jurík

Dodávateľ - Sídlo 150, 972 24 Diviacka Nová Ves

Dodávateľ - IČO 41053672

Prílohy

Popis

Faktúra – plátenná zástera (vestenická vareška) 40 ks.

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 21.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.8.2023

Suma s DPH 698,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ eRPe servis, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 1153/9, 972 01 Bojnice

Dodávateľ - IČO 45852723

Prílohy

Popis

Faktúra – Outsourcing IT.