Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 26.3.2024

Dátum splatnosti 25.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 25.3.2024

Suma s DPH 66,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Popis

Faktúra – za informačné služby – vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2023.

Dátum vystavenia 21.3.2024

Dátum splatnosti 5.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 21.3.2024

Suma s DPH 14,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Faktúra – hudba reprodukovaná zvukovým technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov – 01.01.2024-31.12.2024.

Dátum vystavenia 21.3.2024

Dátum splatnosti 5.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 21.3.2024

Suma s DPH 25,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Faktúra – hudba reprodukovaná technických zariadením – prostredníctvom obecného rozhlasu 01.01.2024-31.12.2024.

Dátum vystavenia 14.3.2024

Dátum splatnosti 4.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 196,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/

Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31331131

Prílohy

Popis

Faktúra – kancelársky materiál – obecný úrad.

Dátum vystavenia 15.3.2024

Dátum splatnosti 2.4.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 19.3.2024

Suma s DPH 24,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Faktúra – poplatok za telekomunikačné služby.

Dátum vystavenia 8.3.2024

Dátum splatnosti 22.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 792,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TOPSET Solutions s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

Dodávateľ - IČO 46919805

Prílohy

Popis

Faktúra – aktualizácia programov (systémová podpora a licenčná zmluva) za rok 2024.

Dátum vystavenia 14.3.2024

Dátum splatnosti 24.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 14.3.2024

Suma s DPH 620,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Elektro Pavlíček, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo V. Clementisa 510/6A, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 52435971

Prílohy

Popis

Faktúra – LIEBHERR K46Vd00 chladnička – kultúrny dom.

Dátum vystavenia 8.3.2024

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 13.3.2024

Suma s DPH 155,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Tomáš Masarik - TOMFEK

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 21, 972 51 Handlová

Dodávateľ - IČO 50509608

Prílohy

Popis

Faktúra – odvoz a likvidácia odpadovej vody – bytový dom.

Dátum vystavenia 29.2.2024

Dátum splatnosti 21.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 12.3.2024

Suma s DPH 96,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ eRPe servis, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 1153/9, 972 01 Bojnice

Dodávateľ - IČO 45852723

Prílohy

Popis

Faktúra – Outsourcing IT – 02/2024.

Dátum vystavenia 5.3.2024

Dátum splatnosti 19.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 6.3.2024

Suma s DPH 1 037,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra – zneškodnenie komunálneho zmesového odpadu 02/2024.

Dátum vystavenia 5.3.2024

Dátum splatnosti 15.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 6.3.2024

Suma s DPH 94,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško - MeliTech

Dodávateľ - Sídlo Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Faktúra – servisno-materiálová zmluvu 02/2024.

Dátum vystavenia 1.3.2024

Dátum splatnosti 18.3.2024

Dátum platby

Dátum evidencie 6.3.2024

Suma s DPH 71,54 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Faktúra – poplatok za telekomunikačné služby 02/2024.