Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 189/2022

ID: 9230328570 – Stredoslovenská energetika a. s.

-347,53 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -347,53 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – bytový dom č. 322/SP.

Faktúra č. 188/2022

ID: 9230297125 – Stredoslovenská energetika a. s.

-448,90 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -448,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – bytový dom 322/SP.

Faktúra č. 187/2022

ID: 9230303154 – Stredoslovenská energetika a. s.

-822,86 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -822,86 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – bytový dom 321/ vchod B.

Faktúra č. 186/2022

ID: 9230325953 – Stredoslovenská energetika a. s.

-6,04 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -6,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaV

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – bytový dom 321/vchod A.

Faktúra č. 185/2022

ID: 9230298480 – Stredoslovenská energetika a. s.

-5,99 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -5,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – siréna.

Faktúra č. 184/2022

ID: 9230328850 – Stredoslovenská energetika a. s.

-1,37 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -1,37 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – stará škola.

Faktúra č. 183/2022

ID: 9230325763 – Stredoslovenská energetika

-248,42 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -248,42 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – verejné osvetlenie.

Faktúra č. 182/2022

ID: 9230302606 – Stredoslovenská energetika a. s.

-87,14 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -87,14 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – dom smútku.

Faktúra č. 181/2022

ID: 9230325619 – Stredoslovenská energetika a. s.

28,26 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 28,26 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – kultúrny dom.

Faktúra č. 180/2022

ID: 9230325601 – Stredoslovenská energetika

-27,82 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 29.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH -27,82 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny – obecný úrad + MŠ.

Faktúra č. 179/2022

ID: 0048/2023 – Ján Meliško - MeliTech

132,59 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 14.12.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 4.1.2023

Suma s DPH 132,59 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško - MeliTech

Dodávateľ - Sídlo Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Faktúra – servisno-materiálová zmluva na kopírovacie stroje 12/2022.

Faktúra č. 178/2022

ID: 2022553 – VESTKAM

5,24 €

9.1.2023

Dátum splatnosti 13.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 30.12.2022

Suma s DPH 5,24 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ VESTKAM, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo s.č. 307, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 36329398

Prílohy

Popis

Faktúra – prírodné kamenivo.