Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 52/2022

ID: 2221107772 – SOZA

12,00 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 6.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 27.4.2022

Suma s DPH 12,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Dodávateľ - IČO 001788454

Prílohy

Popis

Faktúra na autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel – hudba reprodukovaná technickým zariadením v priestoroch pre zamestnancov.

Faktúra č. 51/2022

ID: 2221107771 – SOZA

20,40 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 6.5.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 27.4.2022

Suma s DPH 20,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2

Dodávateľ - IČO 001788454

Prílohy

Popis

Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel – hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu – obecný rozhlas.

Faktúra č. 50/2022

ID: 8304014582 – Slovak Telekom a.s.

27,36 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 29.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH 27,36 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 49/2022

ID: 86117612 – Poradca s.r.o.

6.5.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 11.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Poradca s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36371271

Prílohy

Popis

Faktúra za publikácie Poradca 2023 a Zákony 2023.

Faktúra č. 48/2022

ID: 0020220522 – TEDOS s.r.o.

756,96 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 20.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 756,96 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce n. Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu za mesiac 03/2022.

Faktúra č. 47/2022

ID: 20227070 – Alphabet partner s.r.o.

50,00 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Systém CRZ – automatizácia zverejňovania zmlúv na centrálnom registri zmlúv.

Faktúra č. 46/2022

ID: 03752022 – Ján Meliško-MeliTech

140,95 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 11.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 140,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško-MeliTech

Dodávateľ - Sídlo V.Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Servisno-materiálová zmluva za Marec 2022.

Faktúra č. 45/2022

ID: 2222202170 – ŠEVT a.s.

8,32 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 21.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.4.2022

Suma s DPH 8,32 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ŠEVT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31331131

Prílohy

Popis

Dokumenty do materskej školy – Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Faktúra č. 44/2022

ID: 8303504881 – Slovak Telekom a.s.

66,76 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 19.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.4.2022

Suma s DPH 66,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 43/2022

ID: 202212 – BP-COM s.r.o.

50,00 €

6.5.2022

Dátum splatnosti 15.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.4.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ BP-COM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 569, 972 24 Diviacka Nová Ves

Dodávateľ - IČO 47402300

Prílohy

Popis

Faktúra za poskytovanie služieb BOZP a ochrany pred požiarmi 01-03/2022.

Faktúra č. 42/2022

ID: 22010249 – Ing. Ján Cibula TIMES-VT

31,00 €

5.4.2022

Dátum splatnosti 8.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 29.3.2022

Suma s DPH 31,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Ján Cibula TIMES-VT

Dodávateľ - Sídlo Nábr. sv. Metoda 8, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 33611084

Prílohy

Popis

Servisné práce na internetovom pripojení.

Faktúra č. 41/2022

ID: 0020220378 – TEDOS s.r.o.

214,80 €

5.4.2022

Dátum splatnosti 8.4.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 29.3.2022

Suma s DPH 214,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra za kontajner čierny – 1 ks.