Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 15.2.2023

Dátum splatnosti 1.3.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 17.2.2023

Suma s DPH 24,30 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Faktúra – poplatky za telekomunikačné služby.

Dátum vystavenia 15.2.2023

Dátum splatnosti 25.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 15.2.2023

Suma s DPH 248,60 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ SoftServis

Dodávateľ - Sídlo Ladislava Osvalda 9, 966 81 Žarnovica

Dodávateľ - IČO 30466491

Prílohy

Popis

Faktúra – ročná uzávierka, aktualizácia, servis programu WinIBEUe na rok 2023.

Dátum vystavenia 8.2.2023

Dátum splatnosti 22.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 236,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ľuboš Struhár - AUTOKOMPAKT

Dodávateľ - Sídlo , 958 54 Hradište

Dodávateľ - IČO 40423221

Prílohy

Popis

Faktúra – oprava motorového vozidla – Kia CEED.

Dátum vystavenia 10.2.2023

Dátum splatnosti 27.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 154,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Združenie miest a obcí hornej Nitry

Dodávateľ - Sídlo Ul. V. Clementisa 52, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 31924794

Prílohy

Popis

Faktúra – členský príspevok v Združení miest a obcí hornej Nitry za rok 2023.

Dátum vystavenia 13.2.2023

Dátum splatnosti 28.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 14.2.2023

Suma s DPH 14,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Popis

Faktúra – hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby na detskom karnevale dňa 05.02.2023.

Dátum vystavenia 31.1.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2023

Suma s DPH 480,17 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – bytový dom č. 322.

Dátum vystavenia 31.1.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2023

Suma s DPH 657,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – bytový dom č. 321.

Dátum vystavenia 31.1.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2023

Suma s DPH 22,93 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – dom smútku.

Dátum vystavenia 31.1.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2023

Suma s DPH 63,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – kultúrny dom.

Dátum vystavenia 31.1.2023

Dátum splatnosti 20.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2023

Suma s DPH 99,22 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – OcÚ + MŠ.

Dátum vystavenia 7.2.2023

Dátum splatnosti 21.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 895,53 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra – zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 01/2023.

Dátum vystavenia 3.2.2023

Dátum splatnosti 13.2.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 7.2.2023

Suma s DPH 163,69 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško - MeliTech

Dodávateľ - Sídlo Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Faktúra – servisno-materiálová zmluva za január 2023.