Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúrač. 135/2022

ID: 20221733 – TEDOS

855,35 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 6.10.2022

Suma s DPH 855,35 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra – zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 09/2022.

Faktúra č. 134/2022

ID: 2200004 – Ivan Paldauf Paldi

265,20 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 265,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ivan Paldauf Paldi

Dodávateľ - Sídlo 10, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 34633651

Prílohy

Popis

Faktúra – slávnostný obed počas osláv 690. výročia obce.

Faktúra č. 133/2022

ID: 2022182 – BP-COM

50,00 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 15.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ BP-COM, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 569, 972 24 Diviacka Nová Ves

Dodávateľ - IČO 47402300

Prílohy

Popis

Faktúra – zmluva o poskytovaní služieb BOZP a ochrany pred požiarmi, 07 – 09/2022.

Faktúra č. 132/2022

ID: 8314631566 – Slovak Telekom

74,44 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 74,44 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Faktúra – poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 131/2022

ID: 0945/2022 – Ján Meliško - MeliTech

145,76 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 145,76 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško - MeliTech

Dodávateľ - Sídlo Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Faktúra – servisno-materiálová zmluva na kopírovacie stroje 09/2022.

Faktúra č. 130/2022

ID: 2022/216 – GEOMARK

240,00 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 18.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.10.2022

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ GEOMARK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36305049

Prílohy

Popis

Faktúra – zameranie kanalizácie, polohopisné a výškopisné zameranie križovania dažďovej kanalizácie a plynovodov.

Faktúra č. 129/2022

ID: 1137533 – BFL

7.11.2022

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ BFL, .r.o.

Dodávateľ - Sídlo 333, 956 34 Ostratice

Dodávateľ - IČO 48137146

Prílohy

Popis

Faktúra – školské ovocie pre MŠ.

Faktúra č. 128/2022

ID: 1222876 – Aquatec VFL s. r. o.

188,40 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 11.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 188,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Aquatec VFL s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Továrenská 4054/49, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 43874355

Prílohy

Popis

Faktúra – servisný zásah na ČOV AT 40 – kontrola chodu ČOV, dúchadla, čerpacej stanice, výmena membrán na dúchadle a výmena plavákového spínača v ČS.

Faktúra č. 127/2022

ID: 202209059 – RH SOUND

547,80 €

7.11.2022

Dátum splatnosti 12.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 3.10.2022

Suma s DPH 547,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ RH SOUND, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 1199, 952 01 Vráble

Dodávateľ - IČO 36559717

Prílohy

Popis

Faktúra – rozhlasová ústredňa + príslušenstvo.

Faktúra č. 126/2022

ID: 52300096 – NOMIland s.r.o.

62,50 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 20.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.9.2022

Suma s DPH 62,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ NOMIland s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Magnezitárska 11, 040 13 Košice

Dodávateľ - IČO 36174319

Prílohy

Popis

Školské potreby pre materskú školu.

Faktúra č. 125/2022

ID: 42158 – SoftServis

99,50 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 29.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 19.9.2022

Suma s DPH 99,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ SoftServis

Dodávateľ - Sídlo Ladislava Osvalda 1261/9, 966 81 Žarnovica

Dodávateľ - IČO 30466491

Prílohy

Popis

Inštalácia a úpravy programu – Voľba do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov.

Faktúra č. 124/2022

ID: 20220040 – Peter Sivoň

280,50 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 30.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 16.9.2022

Suma s DPH 280,50 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Peter Sivoň

Dodávateľ - Sídlo 128, 956 35 Nedašovce

Dodávateľ - IČO 47798246

Prílohy

Popis

Oprava verejného osvetlenia po búrke.