Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 123/2022

ID: 8313304659 – Slovak Telekom

28,51 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 30.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 16.9.2022

Suma s DPH 28,51 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 122/2022

ID: 220220545 – Baribal s.r.o.

73,60 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 28.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 16.9.2022

Suma s DPH 73,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Baribal s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča

Dodávateľ - IČO 44984740

Prílohy

Popis

Školské pomôcky pre materskú školu.

Faktúra č. 121/2022

ID: 11/2022 – Štefan Vaňo - Steve

1 836,00 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 28.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 1 836,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo - Steve

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Oprava dažďovej kanalizácie a rezanie betónu a asfaltu v obci Horné Vestenice.

Faktúra č. 120/2022

ID: 9000448913 – SPP-Distribúcia

98,20 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 26.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 98,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ SPP-Distribúcia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Popis

Vytýčenie plynárenských sietí v obci.

Faktúra č. 119/2022

ID: 20220162 – Július Košík - Ofsetka

47,95 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 21.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 47,95 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Július Košík - Ofsetka

Dodávateľ - Sídlo Snežienková 52, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 33609942

Prílohy

Popis

Pozvánka, plagáty na oslavy obce.

Faktúra č. 117/2022

ID: 2209001145 – SOFT-GL s.r.o.

57,60 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 29.10.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 14.9.2022

Suma s DPH 57,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ SOFT-GL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Levická 634/44, 040 11 Košice

Dodávateľ - IČO 36182214

Prílohy

Popis

Aktualizácia + servis programu pre školskú jedáleň ŠJ 4 od 15.09.2022 do 14.09.2023.

Faktúra č. 116/2022

ID: 20220157 – Július Košík - Ofsetka

249,60 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 12.9.2022

Suma s DPH 249,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Július Košík - Ofsetka

Dodávateľ - Sídlo Snežienková 52, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 33609942

Prílohy

Popis

Pohľadnice – kostol 800 ks, samolepky 500 ks.

Faktúra č. 115/2022

ID: 20221537 – TEDOS s.r.o.

840,81 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 22.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.9.2022

Suma s DPH 840,81 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Zneškodnenie komunálneho odpadu za 08/2022.

Faktúra č. 114/2022

ID: 20220154 – Július Košík - OFSETKA

249,60 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 14.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 7.9.2022

Suma s DPH 249,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Július Košík - OFSETKA

Dodávateľ - Sídlo Snežienková 52, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 33609942

Prílohy

Popis

Pohľadnice – obec 800 ks, samolepky 500 ks.

Faktúra č. 113/2022

ID: 2022010262 – Greenden lighting s.r.o.

286,36 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 7.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 286,36 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Greenden lighting s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nové sady 988/2, 602 00 Brno

Dodávateľ - IČO 09675019

Prílohy

Popis

LED trubice 2G11 18W 4000K mliečny kryt 20 ks.

Faktúra č. 112/2022

ID: 8312792556 – Slovak Telekom a.s.

70,84 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 19.9.2022

Dátum platby 5.9.2022

Dátum evidencie

Suma s DPH 70,84 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 111/2022

ID: 0846/2022 – Ján Meliško-MeliTech

209,39 €

4.10.2022

Dátum splatnosti 13.9.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 5.9.2022

Suma s DPH 209,39 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško-MeliTech

Dodávateľ - Sídlo V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Servisno-materiálová zmluva na kopírovacie stroje 08/2022.