Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 1 584,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra bytový dom 322 spoločné priestory na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 3 124,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra bytový dom 321/B spoločné priestory na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 3 597,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra bytový dom 321/A spoločné priestory na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 154,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra stará škola na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 44,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 253,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra dom smútku na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 1 980,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – verejné osvetlenie na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 1 155,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra kultúrny dom na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.1.2023

Suma s DPH 1 463,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – faktúra Obecný úrad+MŠ na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 4.1.2023

Suma s DPH 70,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatky za telekomunikačné služby.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 28.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 16.1.2023

Suma s DPH 33,41 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 23A, 010 01

Dodávateľ - IČO 31592503

Prílohy

Popis

Faktúra – Finančný spravodajca, ročník 2022.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 23.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 70,58 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36005622

Prílohy

Popis

Faktúra za odber a rozbor vzoriek odpadových vôd v mesiaci december 2022.