Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra č. 28/2022

ID: 8300297044 – Slovak Telekom

28,71 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 1.3.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 28,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatok za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 27/2022

ID: 6002230941 – VÚB BANKA a.s.

66,00 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 21.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 21.2.2022

Suma s DPH 66,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ VÚB BANKA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Popis

Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu podľa stavu k 31.12.2021.

Faktúra č. 26/2022

ID: 8299133061 – Slovak Telekom a.s.

62,57 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 18.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 62,57 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatok za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 25/2022

ID: 01672022 – Ján Meliško - MeliTEch

93,00 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 12.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 11.2.2022

Suma s DPH 93,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ján Meliško - MeliTEch

Dodávateľ - Sídlo V. Benedikta 208/22, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50206648

Prílohy

Popis

Faktúra – servisno – materiálová zmluva za január 2022.

Faktúra č. 24/2022

ID: 0020220155 – TEDOS s.r.o.

798,43 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 22.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 798,43 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TEDOS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hollého 1162/5, 957 11 Bánovce n. Bebravou

Dodávateľ - IČO 31449450

Prílohy

Popis

Faktúra – vývoz komunálneho odpadu za 01/2022.

Faktúra č. 23/2022

ID: 220828 – Slovgram

38,40 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 28.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 38,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovgram

Dodávateľ - Sídlo Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17310598

Prílohy

Popis

Faktúra – odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2022 – verejný rozhlas.

Faktúra č. 22/2022

ID: 2650654432 – Orange Slovensko a.s.

1,00 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 22.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 8.2.2022

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Orange Slovensko a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Popis

Poplatok za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 21/2022

ID: 2221018366 – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

26,17 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 14.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 26,17 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36644030

Prílohy

Popis

Faktúra za vodné a stočné – dom smútku.

Faktúra č. 20/2022

ID: 2022027 – VESTKAM s.r.o.

4,80 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 4,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ VESTKAM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo č. 307, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 36329398

Prílohy

Popis

Faktúra za prírodné kamenivo.

Faktúra č. 19/2022

ID: FV22008 – Jamino s.r.o

241,62 €

3.3.2022

Dátum splatnosti 10.2.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 241,62 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Jamino s.r.o

Dodávateľ - Sídlo Topoľčianska 61/28, 958 04 Paritzánske

Dodávateľ - IČO 54951683

Prílohy

Popis

Faktúra za výmenu kompresora v tepelnom čerpadle – bytový dom.

Faktúra č. 18/2022

ID: 8297778939 – Slovak Telekom a.s.

27,21 €

21.2.2022

Dátum splatnosti 31.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 27,21 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Poplatok za telekomunikačné služby.

Faktúra č. 17/2022

ID: 032022 – Ing. Ján Žember

672,00 €

21.2.2022

Dátum splatnosti 31.1.2022

Dátum platby

Dátum evidencie 21.1.2022

Suma s DPH 672,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Ján Žember

Dodávateľ - Sídlo Školská 115, 972 01 Bojnice

Dodávateľ - IČO 33786267

Prílohy

Popis

Faktúra – úvodný projekt: Protipovodňová ochrana a vodozádržné opatrenia obce Horné Vestenice.