Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 2.7.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Nadežda Adamická

Dodávateľ - Sídlo Obrancov Mieru 511/30, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom

Dodávateľ - IČO 47136081

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vypracovanie rozpočtu a výkaz výmer na projekt: amfiteáter pre kultúrno-spoločenské podujatia.

Suma s DPH 2 350,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 3.5.2024

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ značenie s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 51869641

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie „Návrh spevnených plôch popri miestnej komunikácii v obci Horné Vestenice“.

Suma s DPH 480,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.5.2024

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ GEOmark s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36305049

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás polohopisné a výškopisné zameranie územia v okolí dažďovej kanalizácie od RD č. 192 po RD č. 204 v obci Horné Vestenice. Dĺžka trasy je cca 200 m.

Suma s DPH 5 147,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 3.5.2024

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ MJsec, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo 40, 972 27 Nevidzany

Dodávateľ - IČO 53085027

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás realizáciu kamerového systému v obci Horné Vestenice podľa cenovej ponuky z 19.4.2024.

Suma s DPH 720,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 22.4.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ARES pd, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo G. Švéniho 2671/3D, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 45293546

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na stavbu: Prístrešok – nádvorie KD, Horné Vestenice.

Suma s DPH 2 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 18.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ L - DEN Slovakia, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

Dodávateľ - IČO 44646488

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zostavu Fun 1 z jaseňového dreva + 2x ochranný náter (podesta so strieškou, 1 m výška pádu, šmýkačka, schody so zábradlím, rebrík).

Suma s DPH 1 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 15.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Michal Barta

Dodávateľ - Sídlo SNP 396/33, 972 45 Bystričany

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie drevenej sochy: včelár s úľom + včela z kovu,

výška 1,80 m, drevo: orech.

Suma s DPH 1 598,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 4.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ značenie.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50577557

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás dodanie zvislého dopravného značenia podľa cenovej ponuky CN 20240009.

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 4.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ značenie s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 51869641

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vypracovanie projektu: Zvýšenie bezpečnosti na miestnej komunikácii pred bytovými domami v obci Horné Vestenice. Podľa CP P-2024-013.

Suma s DPH 8 206,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 29.1.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Michal Podstránsky

Dodávateľ - Sídlo , 972 26 Seč

Dodávateľ - IČO 40652769

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás výmenu vykurovacieho kotla v objekte kultúrneho domu.

Suma s DPH 3 040,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 29.1.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Milan Pilát

Dodávateľ - Sídlo Trenčianska 31/16, 958 04 Partizánske

Dodávateľ - IČO 11982080

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás realizáciu odsávania z kuchyne kultúrneho domu v Horných Vesteniciach.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 5.10.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Aquatec VFL s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 43874355

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás ročnú revíziu čistiarní odpadových vôd:

-AT 40 pre bytový dom č. 321

-AT 40 pre bytový dom č. 322.