Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 2 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 18.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ L - DEN Slovakia, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

Dodávateľ - IČO 44646488

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zostavu Fun 1 z jaseňového dreva + 2x ochranný náter (podesta so strieškou, 1 m výška pádu, šmýkačka, schody so zábradlím, rebrík).

Suma s DPH 1 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 15.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Michal Barta

Dodávateľ - Sídlo SNP 396/33, 972 45 Bystričany

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie drevenej sochy: včelár s úľom + včela z kovu,

výška 1,80 m, drevo: orech.

Suma s DPH 1 598,70 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 4.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ značenie.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50577557

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás dodanie zvislého dopravného značenia podľa cenovej ponuky CN 20240009.

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 4.3.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ značenie s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Východná 301/40, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 51869641

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vypracovanie projektu: Zvýšenie bezpečnosti na miestnej komunikácii pred bytovými domami v obci Horné Vestenice. Podľa CP P-2024-013.

Suma s DPH 8 206,25 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 29.1.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Michal Podstránsky

Dodávateľ - Sídlo , 972 26 Seč

Dodávateľ - IČO 40652769

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás výmenu vykurovacieho kotla v objekte kultúrneho domu.

Suma s DPH 3 040,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 29.1.2024

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Milan Pilát

Dodávateľ - Sídlo Trenčianska 31/16, 958 04 Partizánske

Dodávateľ - IČO 11982080

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás realizáciu odsávania z kuchyne kultúrneho domu v Horných Vesteniciach.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 5.10.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Aquatec VFL s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Továrenská 49/4054, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 43874355

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás ročnú revíziu čistiarní odpadových vôd:

-AT 40 pre bytový dom č. 321

-AT 40 pre bytový dom č. 322.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 5.10.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo -Steve

Dodávateľ - Sídlo , 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás úpravu terénu pred bytovým domom č. 321 a na ulici Domoniva.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 4.10.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ELPLY, s.r.o. Adrián Bereš

Dodávateľ - Sídlo , 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Dodávateľ - IČO 52425151

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás elektro-rekonštrukciu kuchyne KD Horné Vestenice a OP+OS celej elektro inštalácie KD vrátane bleskozvodu.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36005622

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás odber a analýzu vzorky odpadovej vody z ČOV pri BD č. 321 a ČOV pri BD č. 322 na stanovenie BSK5.

Suma s DPH 1 026,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TAXON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 613, 916 24 Horná Streda

Dodávateľ - IČO 36296732

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás:

  • regál 4-policový, spodná polica vo výške 600 mm, rozmery 1100x500x1500, cena: 300 eur
  • stôl 1300x700x900 so zadným lemom a policou vo výške 200 mm, cena: 300 eur
  • umývací drez so zadným lemom, s policou vo výške 200 mm s drezom 960x570x250, výtok v strede , cena: 426 eur

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 20.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Petr Pekárek, Záhradní sezení, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pletařská 209, 394 21 Hořepník

Dodávateľ - IČO 14322986

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás betónová lavička Pekárek, dĺžka 150 cm, pohledový betón, palisandr 5 ks.