Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36005622

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás odber a analýzu vzorky odpadovej vody z ČOV pri BD č. 321 a ČOV pri BD č. 322 na stanovenie BSK5.

Suma s DPH 1 026,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TAXON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 613, 916 24 Horná Streda

Dodávateľ - IČO 36296732

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás:

  • regál 4-policový, spodná polica vo výške 600 mm, rozmery 1100x500x1500, cena: 300 eur
  • stôl 1300x700x900 so zadným lemom a policou vo výške 200 mm, cena: 300 eur
  • umývací drez so zadným lemom, s policou vo výške 200 mm s drezom 960x570x250, výtok v strede , cena: 426 eur

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 20.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Petr Pekárek, Záhradní sezení, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pletařská 209, 394 21 Hořepník

Dodávateľ - IČO 14322986

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás betónová lavička Pekárek, dĺžka 150 cm, pohledový betón, palisandr 5 ks.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ PCHE-Montáže

Dodávateľ - Sídlo , 972 26 Kostolná Ves

Dodávateľ - IČO 34636013

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás rozšírenie plynovej inštalácie v kuchyni kultúrneho domu a revíziu plynovej inštalácie v kultúrnom dome.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 11.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ U N I M A T spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 30228042

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás revíziu plynových kotlov BUDERUS LOGAMAX 162-35 v objekte OcÚ + MŠ 2 ks.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.9.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ BOZPO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36332151

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás kontrolu požiarno-technických zariadení v obecných budovách.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 30.8.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ PASPOL SK, spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo 420, 972 16 Pravenec

Dodávateľ - IČO 36307530

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás výrobu a dodanie stôl 510×1950 skladací – 4 ks, lavica 255×1950 skladacia – 8 ks.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 30.8.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo -Steve

Dodávateľ - Sídlo , 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás opravu mosta dažďovej kanalizácie – vjazd do dvora RD č. 198.

Suma s DPH 2 748,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 25.8.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ TAXON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 613, 916 24 Horná Streda

Dodávateľ - IČO 36296732

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás: elektrickú pec, typ: T – TPE3 1 ks.

Suma s DPH 8 275,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.8.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Veríme v Zábavu, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 46167145

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás dodanie a montáž prvkov detského ihriska podľa cenovej ponuky.

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 18.8.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ELPLY

Dodávateľ - Sídlo 478, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Dodávateľ - IČO 52425151

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vypracovanie elektro-dokumentácie pre rekonštrukciu kuchyne kultúrneho domu.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 14.8.2023

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo -Steve

Dodávateľ - Sídlo , 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás uloženie ŽB skruží do dažďovej kanalizácie pred RD č. 196, 198, 199. Cena podľa cenníka výkonov prác.