Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka č. 17/2022

ID: 17/2022 – Andrej Knoll - AK PROFI

6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 6.12.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Andrej Knoll - AK PROFI

Dodávateľ - Sídlo Čuklasovce 56, 956 54 Veľké Držkovce

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás servis na traktor TUBER 50 po 50 hodinách prevádzky

  • výmena motorového oleja
  • výmena olejového filtra
  • výmena palivového filtra

Objednávka č. 16/2022

ID: 16/2022 – HBP

6.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 5.12.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ HBP, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás odber a analýzu vzorky odpadovej vody z ČOV pre BD č. 321 a č. 322 na stanovenie BSK5.

Objednávka č. 15/2022

ID: 15/2022 – Branislav Mikšík

350,00 €

19.9.2022

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 19.9.2022

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Branislav Mikšík

Dodávateľ - Sídlo Makovického 5, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 43476813

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie videozáznamu z osláv 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horné Vestenice – 01.10.2022.

Objednávka č. 14/2022

ID: 14/2022 – Dana Čerteková

540,00 €

19.9.2022

Suma s DPH 540,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 19.9.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dana Čerteková

Dodávateľ - Sídlo , 972 21 Nitrianske Sučany

Dodávateľ - IČO 44816812

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás jednotlivo balené medovníky s priemerom 7 cm podľa vzoriek:

  1. s nápisom 690 300 ks

2. lekvár + orech 300 ks

3. lekvár + mandle 300 ks.

Objednávka č. 13/2022

ID: 13/2022 – GEOMARK

16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 16.9.2022

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ GEOMARK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo G. Švéniho 6, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36305049

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás zameranie plynových prípojok k rodinným domom č. 192 až 204 v obci Horné Vestenice.

Objednávka č. 12/2022

ID: 12/2022 – Servis chladenia FA Škríba Ján

16.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 16.9.2022

Zodpovedná osoba Ing. Fotlán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Servis chladenia FA Škríba Ján

Dodávateľ - Sídlo Malé Bielice 61, 958 04 Paritzánske

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás montáž kompresora do tepelného čerpadla ECO HEAT PRO v bytovom dome č. 321/B.

Objednávka č. 11/2022

ID: 11/2022 – Ing. Ján Žember

9.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 9.9.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Ján Žember

Dodávateľ - Sídlo Školská 115, 972 01 Bojnice

Dodávateľ - IČO 33786267

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás výkon stavebného dozoru pre ohlásené stavebné úpravy: Dažďová kanalizácia v časti obce Horné Vestenice od RD č. 192 do RD č. 204.

Objednávka č. 10/2022

ID: 10/2022 – Štefan Vaňo - STEVE

9.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 8.8.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo - STEVE

Dodávateľ - Sídlo 26, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás uloženie ŽB skruží 72 ks do dažďovej kanalizácie od RD č. 196 po RD č. 204.

Cena práce: podľa cenníka výkonov.

Objednávka č. 9/2022

ID: 9/2022 – POLAS s.r.o.

5 570,00 €

2.8.2022

Suma s DPH 5 570,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 2.8.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ POLAS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Športová 14/4, 972 26 Nitrianske Rudno

Dodávateľ - IČO 47520094

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie prístrešku ku kultúrnemu domu – vchod kuchyňa podľa cenovej ponuky z 1.8.2022.

Objednávka č. 8/2022

ID: 8/2022 – Štefan Vaňo -Steve

18.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 18.7.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo -Steve

Dodávateľ - Sídlo , 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vyčistenie ustaľovacej šachty pod Hôrkou a priestoru pod mostom cez cestu I/9.

Objednávka č. 7/2022

ID: 7/2022 – Štefan Vaňo - STEVE

27.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 25.5.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo - STEVE

Dodávateľ - Sídlo 10, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás uloženie ŽB skruží do dažďovej kanalizácie pod Hôrkou a úpravu terénu. Cena práce: podľa cenníka výkonov.

Objednávka č. 6/2022

ID: 6/2022 – Stavebné profily s.r.o.

4 060,00 €

24.5.2022

Suma s DPH 4 060,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 23.5.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stavebné profily s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ - IČO 36347965

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás 1 ks infražiarič SP 16, penetračná živicová zmes 20 l, penetračná asfaltová zmes 20 l.