Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka č. 5/2022

ID: 5/2022 – Dušan Lukáč

10.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.5.2022

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dušan Lukáč

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás opravu vodovodnej poruchy v byte č. 7 a renováciu zvlhnutých stien v bytoch č. 7 a č. 2 v bytovom dome č. 322.

Objednávka č. 4/2022

ID: 4/2022 – RH SOUND s.r.o.

547,80 €

13.4.2022

Suma s DPH 547,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.4.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ RH SOUND s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 1199, 952 01 Vráble

Dodávateľ - IČO 36559717

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás rozhlasovú ústredňu s príslušenstvom podľa ponuky: CN 220023.

Objednávka č. 3/2022

ID: 3/2022 – PEMAS s.r.o.

14.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.3.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ PEMAS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 434, 913 32 Dolná Súča

Dodávateľ - IČO 52886409

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás prečistenie odpadového potrubia WC v kultúrnom dome Horné Vestenice.

Objednávka č. 2/2022

ID: 2/2022 – Servis chladenia

27.1.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 26.1.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Servis chladenia, FA. Škríba Ján, Malé Bielice 61, Partizánske

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás montáž kompresora do tepelného čerpadla ECO HEAT PRO v bytovom dome č. 322/B – 1 ks.

Objednávka č. 1/2022

ID: 1/2022 – Dušan Lukáč

3.1.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 3.1.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dušan Lukáč, Horné Vestenice 219, IČO 51 948 524

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás realizáciu stavebných úprav v objekte materskej školy (prepojovacie dvere medzi MŠ a OcÚ). Cena práce 15 € / hod.

Objednávka č. 27/2021

ID: 27/2021 – Štefan Vaňo - STEVE

14.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.12.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo - STEVE, Horné Vestenice 26

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás uloženie ŽB skruží do dažďovej kanalizácie od RD č. 192 po RD č. 195 62 ks. Cena práce: podľa cenníka výkonov.

Objednávka č. 26/2021

ID: 26/2021 – POLAS s.r.o.

3 134,88 €

10.12.2021

Suma s DPH 3 134,88 €

Dátum vystavenia 10.12.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ POLAS s.r.o., Športová 14/4, 972 26 Nitrianske Rudno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie prístrešku nad vchod kultúrneho domu (hliníkové prevedenie).

Objednávka č. 25/2021

ID: 25/2021 – Anton Ľachký

10.12.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Anton Ľachký, SAN-energo s.r.o., Zemianske Kostoľany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vodoinštalačné práce v objekte MŠ a OcÚ Horné Vestenice: prekládka radiátora, montáž nového radiátora, prekládka teplovodného potrubia.

Objednávka č. 24/2021

ID: 24/2021 – Fúkané izolácie

3 480,00 €

1.12.2021

Suma s DPH 3 480,00 €

Dátum vystavenia 30.11.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Fúkané izolácie, Jánošíkova 25, 036 01 Martin

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zateplenie stropu OcÚ Horné Vestenice podľa cenovej ponuky zo dňa 10.07.2021. (225 m2). Cena 3480 eur. s DPH. Materiál: supafil loft. Hrúbka izolácie: 16 cm, chodba 40 cm.

Objednávka č. 23/2021

ID: 23/2021 – Betonárka Nadlice s.r.o.

3 532,62 €

26.11.2021

Suma s DPH 3 532,62 €

Dátum vystavenia 26.11.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Betonárka Nadlice s.r.o., Podhorská 3860/35, 921 01 Banka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás železo-betónovú skruž 50/100 60 ks, železo-betónovú skruž 60/100 2 ks podľa ponuky č. 21NA00174. Objednávame si aj dopravu, skladanie si zabezpečí obec.

Objednávka č. 22/2021

ID: 22/2021 – Ing. Ján Žember

22.11.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.11.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Ján Žember, Školská 115, 972 01 Bojnice

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vypracovanie štúdie vodozádržného opatrenia v obci Horné Vestenice. Cena práce 25,00 € / hod.

Objednávka č. 21/2021

ID: 21/2021 – Dušan Lukáč

22.10.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 22.10.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dušan Lukáč, Horné Vestenice 219

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie otvorov 4 ks pre osadenie okien v kanceláriách OcÚ.

Cena práce 15 eur/hod.