Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 25.5.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo - STEVE

Dodávateľ - Sídlo 10, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO 33979171

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás uloženie ŽB skruží do dažďovej kanalizácie pod Hôrkou a úpravu terénu. Cena práce: podľa cenníka výkonov.

Suma s DPH 4 060,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 23.5.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stavebné profily s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dolná Breznica 257, 020 61 Dolná Breznica

Dodávateľ - IČO 36347965

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás 1 ks infražiarič SP 16, penetračná živicová zmes 20 l, penetračná asfaltová zmes 20 l.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 10.5.2022

Zodpovedná osoba Ing. Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dušan Lukáč

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás opravu vodovodnej poruchy v byte č. 7 a renováciu zvlhnutých stien v bytoch č. 7 a č. 2 v bytovom dome č. 322.

Suma s DPH 547,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.4.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ RH SOUND s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kollárova 1199, 952 01 Vráble

Dodávateľ - IČO 36559717

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás rozhlasovú ústredňu s príslušenstvom podľa ponuky: CN 220023.

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 7.3.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ PEMAS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 434, 913 32 Dolná Súča

Dodávateľ - IČO 52886409

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás prečistenie odpadového potrubia WC v kultúrnom dome Horné Vestenice.

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Dátum vystavenia 26.1.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Servis chladenia, FA. Škríba Ján, Malé Bielice 61, Partizánske

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás montáž kompresora do tepelného čerpadla ECO HEAT PRO v bytovom dome č. 322/B – 1 ks.

Suma s DPH

Dátum vystavenia 3.1.2022

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Dušan Lukáč, Horné Vestenice 219, IČO 51 948 524

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás realizáciu stavebných úprav v objekte materskej školy (prepojovacie dvere medzi MŠ a OcÚ). Cena práce 15 € / hod.

Suma s DPH

Dátum vystavenia 13.12.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Štefan Vaňo - STEVE, Horné Vestenice 26

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás uloženie ŽB skruží do dažďovej kanalizácie od RD č. 192 po RD č. 195 62 ks. Cena práce: podľa cenníka výkonov.

Suma s DPH 3 134,88 €

Dátum vystavenia 10.12.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ POLAS s.r.o., Športová 14/4, 972 26 Nitrianske Rudno

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zhotovenie prístrešku nad vchod kultúrneho domu (hliníkové prevedenie).

Suma s DPH

Dátum vystavenia 3.12.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Anton Ľachký, SAN-energo s.r.o., Zemianske Kostoľany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vodoinštalačné práce v objekte MŠ a OcÚ Horné Vestenice: prekládka radiátora, montáž nového radiátora, prekládka teplovodného potrubia.

Suma s DPH 3 480,00 €

Dátum vystavenia 30.11.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Fúkané izolácie, Jánošíkova 25, 036 01 Martin

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás zateplenie stropu OcÚ Horné Vestenice podľa cenovej ponuky zo dňa 10.07.2021. (225 m2). Cena 3480 eur. s DPH. Materiál: supafil loft. Hrúbka izolácie: 16 cm, chodba 40 cm.

Suma s DPH 3 532,62 €

Dátum vystavenia 26.11.2021

Zodpovedná osoba Ing. Pavol Foltán

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Betonárka Nadlice s.r.o., Podhorská 3860/35, 921 01 Banka

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás železo-betónovú skruž 50/100 60 ks, železo-betónovú skruž 60/100 2 ks podľa ponuky č. 21NA00174. Objednávame si aj dopravu, skladanie si zabezpečí obec.