Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ID: 01092022 – COOP Jednota Prievidza

23.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 22.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo A.Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza

Dodávateľ - IČO 00169005

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000339-00

ID: Z-B-2022-000339-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000341-00

ID: Z-B-2022-000341-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000340-00

ID: Z-B-2022-000340-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000342-00

ID: Z-B-2022-000342-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva o nájme podperných bodov

ID: 03082022 – Kinet s.r.o.

300,00 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Kinet s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 201, 972 25 Diviaky nad Nitricou

Dodávateľ - IČO 36668940

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: 01082022 – Jozef Humaj

151,62 €

1.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.8.2022

Suma s DPH 151,62 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Jozef Humaj

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 22/12/054/65

ID: 22/12/054/65 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza

26.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Dodávateľ - Sídlo Šumperská 1, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Návrh poistnej zmluvy – povinné zmluvné poistenie

ID: 2408532179 – Generali Poisťovňa

17,00 €

20.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.6.2022

Suma s DPH 17,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Dohoda č. 2/2022

ID: 2/2022 – Andrej Anovčín

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Andrej Anovčín

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 21/12/010/87

ID: 21/12/010/877 – Úrad práce

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.11.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Dodávateľ - Sídlo Šumperská 1, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 1/2022 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec Horné Vestenice

ID: 1/2022 – Marek Rybanský

22.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Marek Rybanský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy