Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 3/2023

ID: 3/2023 – Marek Rybanský

30.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Marek Rybanský

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/1016

ID: 2000/1016 – REMEK

28.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ REMEK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nálepkova 2, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36535605

Prílohy

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny

ID: 4600066872 – Stredoslovenská distribučná

28.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny

ID: 4600066875 – Stredoslovenská distribučná a.s.

21.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny

ID: 4600066874 – Stredoslovenská distribučná a.s.

21.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny pre užívateľov sústavy prevádzkujúcich elektroenergetické zariadenie slúžiace na výrobu alebo uskladňovanie elektriny

ID: 4600066873 – Stredoslovenská distribučná

21.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 36442151

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

ID: 01/2022-S – ENVIROLIVE

21.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ENVIROLIVE, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kragujevská 12, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 46479864

Prílohy

Dohoda č. 2/2023

ID: 2/2023 – Kolieska Ľubomír

8.12.2022

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Kolieska Ľubomír

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 1/2023

ID: 1/2023 – Anovčín Andrej

8.12.2022

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Anovčín Andrej

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Príloha číslo 1 k Zmluve č. PO2603202006

ID: PO2603202006 – ENVI - PAK

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ ENVI - PAK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35858010

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva č. PO2603202006, zverejnené dňa 04.05.2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 315/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Humajová Jana

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 314/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Humajová Jana

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy