Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Návrh poistnej zmluvy – povinné zmluvné poistenie

ID: 2408479167 – Generali Poisťovňa

255,20 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 255,20 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Návrh poistnej zmluvy – Havarijné poistenie

ID: 2408479166 – Generali Poisťovňa

343,31 €

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 343,31 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

ID: 22-0019 – Stredoslovenská energetika a.s.

10.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčijanke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva č. 102/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 102/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

9.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Kytka Jozef

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o spolupráci

ID: 2022/01 – Združenie miest a obcí Slovenska

600,00 €

11.4.2022

Začiatok účinnosti 12.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.3.2022

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Bezručova 9, 851 04 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00584614

Prílohy

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 25.11.2020

Mária Okajčeková

3.3.2022

Začiatok účinnosti 4.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Mária Okajčeková

Dodávateľ - Sídlo 322, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2022

K-2000

50,00 €

1.3.2022

Začiatok účinnosti 2.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ K-2000

Dodávateľ - Sídlo F. Madvu 11, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 36120537

Prílohy

Nájomná zmluva č. 1/2022

Ladislav Polák

28.2.2022

Začiatok účinnosti 1.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ladislav Polák

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

Mgr. Marek Púčik

21.2.2022

Začiatok účinnosti 22.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Mgr. Marek Púčik, PhD.

Dodávateľ - Sídlo Rulandská 2569/6, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

Ing. Jozef Oboňa

18.2.2022

Začiatok účinnosti 19.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Jozef Oboňa, PhD.

Dodávateľ - Sídlo 52, 972 24 Diviacka Nová Ves

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

Ing. Mária Koliesková

18.2.2022

Začiatok účinnosti 19.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ing. Mária Koliesková

Dodávateľ - Sídlo 78, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o dielo

Ivan Černo

18.2.2022

Začiatok účinnosti 19.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Ivan Černo

Dodávateľ - Sídlo 166, 972 22 Horné Vestenice

Dodávateľ - IČO

Prílohy