Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 22/12/012/26

ID: 22/12/012/26 – Úrad práce

24.10.2022

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Dodávateľ - Sídlo Šumperská 1, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/12/010/18

ID: 22/12/010/18 – Úrad práce

24.10.2022

Začiatok účinnosti 2.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza

Dodávateľ - Sídlo Šumperská 1, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

ID: 24102022 – Šťastné labky

24.10.2022

Začiatok účinnosti 24.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Šťastné labky

Dodávateľ - Sídlo Farská lúka 66, 986 01 Fiľakovo

Dodávateľ - IČO 42197759

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 47/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2018

Koniec účinnosti 18.10.2028

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Caňová Darina

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 60/2022 – Obec Horné Vestenice

55,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2018

Koniec účinnosti 18.10.2028

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 55,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo , 972 22 Horné Vestenice

Objednávateľ - IČO 00318116

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 64/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 28.6.2022

Koniec účinnosti 28.6.2032

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lenártová Katarína

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 35/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 28.6.2022

Koniec účinnosti 28.6.2032

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lenártová Katarína

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 24/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

19.10.2022

Začiatok účinnosti 28.6.2022

Koniec účinnosti 28.6.2032

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Lenártová Katarína

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

ID: 18102022 – 3W Slovakia

125,28 €

18.10.2022

Začiatok účinnosti 18.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 125,28 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ 3W Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Melčice 589, 913 05 Melčice-Lieskové

Dodávateľ - IČO 36746045

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva

ID: VP/22/13079/001 – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

14.10.2022

Začiatok účinnosti 1.10.2022

Koniec účinnosti 1.10.2022

Dátum podpísania 11.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 222/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

13.10.2022

Začiatok účinnosti 5.1.2019

Koniec účinnosti 5.1.2029

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Milada Kováčová

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 175/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

13.10.2022

Začiatok účinnosti 30.12.2018

Koniec účinnosti 30.12.2028

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Stanislav Goruška

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy